17/07/2019 0 comment

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ในการแข่งขันฝีมือเเรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ...

17/07/2019 0 comment

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น  5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับฟังการบรรยายเรื่อง ...

บริการนักศึกษา

Hide Main content block