29/01/2020 0 comment

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า…ต้อนรับปีใหม่ 2563วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ...

30/04/2019 0 comment

บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2019 ภายในอาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยที่กิจกรรม 7ส ...

29/01/2020 0 comment

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมโชว์ความพร้อม รองรับระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยวันที่ 31 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ในนามตัวแทนของ ...

29/01/2020 0 comment

วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน ประเภททีม ...

บริการนักศึกษา

Hide Main content block