20/05/2020 0 comment

ประชาสัมพันธ์ด่วน!!!!! กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอขอเชิญ นักออกแบบ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องหมาย “Thailand Textile Tag” ...

26/05/2020 0 comment

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ นักศึกษา มทร.อีสาน สร้าง “ระบบจ่ายน้ำเพื่องานเกษตรอัตโนมัติ” คว้ารางวัลชมเชยจากการประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์ #RMUTI

บริการนักศึกษา

Hide Main content block