การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ที่ได้รับ “รางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม ระดับ อาชีวศึกษา” จากผู้ร่วมแข่งขันทั่วประเทศ 38 สถาบัน 76 ทีม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน:

  1. นางสาวรสา เฉื่อยมณี
  2. นางสาวศศิกานต์ โทจันทร์
  3. นางสาวสิริรัตน์ ใจดี
  4. นางสาวรุ่งนภา กองโคกกรวด