“สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิริธร”ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับ ปวส. จำนวน 55 ทีม ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม ได้แก่
  • นางสาวศศิกานต์  โทจันทร์
  • นางสาวรสา  เฉื่อยมณี
  • นายกรภัทร  สว่างศรี 
 • รางวัลชมเชย ประเภททีม ได้แก่
  • นางสาวกัญญาณัฐ  คำเขียว
  • นางสาวนิสาลักษณ์  ฤทธิ์ล้ำเลิศ
  • นางสาวสิริรัตน์  ใจดี

 

จากบทความสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

“พลอย” นางสาวรสา เฉื่อยมณี ตัวแทนวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวถึงเหตุผลที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้ว่า “ปีที่แล้วเคยร่วมการแข่งขันแต่ไม่ได้รับรางวัล ครั้งนี้ก็เลยกลับมาลองดูใหม่ ซึ่งก็ทำอย่างเต็มที่และก็ไม่ผิดหวังได้รับรางวัลกลับไปจริงๆ นอกจากนั้น ยังได้ความรู้ความเข้าใจทางด้านบัญชีมากขึ้น โดยมีอาจารย์ช่วยติว สอน ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียน และได้เปรียบกว่าคนอื่น ถือว่าเป็นกำไรของชีวิต อยากฝากให้น้องๆรุ่นต่อไปเตรียมตัวอย่างเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากๆนะคะ”