ประกวดพานไหว้ครู 2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มทร.อีสาน จัดประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผลการประกวดพานไหว้ครู​ ประจำปี​ 2562 ดังนี้

ประเภทสวยงาม

  • รางวัลชนะเลิศ​ ได้แก่​ สาขาวิชาการตลาด​ คณะบริหารธุรกิจ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 1 โปรแกรมวิชาการบัญชี​ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2 สาขาวิชาเคมี​ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

ประมวลผลภาพบรรยากาศการบูมพานไหว้ครู ประจำปี 2562