สืบตำนานสายนที

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้จัด “โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง มทร.อีสาน สืบตำนานสายนที วิถีแห่งศรัทธา ภูมิปัญญาหัตถศิลป์ แดนดินถิ่นอีสาน” ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ซึ่งโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันประกวดกระทงเล็ก
ประดิษฐ์จากใบตองหรือวัสดุจากธรรมชาติ ประเภท: สวยงาม