ค่ายเทคนิคหนองระเวียง

ช่างยนต์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

จัดหน่วยบริการ ซ่อมบำรุงจักรยานยนต์แก่ชุมชนหนองระเวียง  ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราสีมา

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561