ติดต่อเรา

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
ที่ตั้ง : 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 233000 ต่อ 5018