ที่ตั้งและแผนที่

ที่ตั้ง

  • สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  • โทรศัพท์: 044 233000 ต่อ 5011-3
  • แฟกส์: 044 233052
  • E-mail : cis@rmuti.ac.th

แผนที่

  • วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน