ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์  1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล