ประมวลภาพกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง มทร.อีสาน ประจำปี 2560

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงิน  เข้าร่วมโครงการ “มทร.อีสาน บูชาสายธารา ศรัทธาอารยธรรม อัศจรรย์วัฒนธรรมอีสาน”  ในวันศุกร์ที่  3  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560