การอบรมรถขุดขนาดเล็ก (Mini Excavator)

คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก เข้ารับการอบรมรถขุดขนาดเล็ก (Mini Excavator)
วิทยากรแนะนำการใช้งานเบื้องต้นและการบำรุงรักษา การทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ในรถขุดขนาดเล็ก Yanmar Mini Excavator จากบริษัท Yanmar S.P. Co,Ltd. ณ ห้องประชุมจักรวาล มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง วันที่ 17 ส.ค. 2560