ขอเชิญร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง 2560

ขอเชิญร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง 2560

“มทร.อีสาน บูชาสายธารา ศรัทธาอารยธรรม อัศจรรย์วัฒนธรรมอีสาน”

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560?

เวลา 13.00 – 22.00 น.?

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา