ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “I LOVE TECHNO TAKORAI”

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด I love Techno Takorai
เนื่องในงานครบรอบ 60 ปีเทคโนตะโกราย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การถ่ายภาพและเล่าเรื่องราวของสถาบันอันภาคภูมิใจของทุกคน ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิวทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม ผู้คนหรือสถานที่ประทับใจและภาพกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งช่างภาพจะต้องสะท้อนภาพความงดงาม และมุมมองคุณค่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โดยผู้ชนะเลิศการประกวดในโครงการนี้จะได้รับ

โล่เกียรติยศจาก “ศ.(พิเศษ)ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน”

พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงาน

มูลค่า 21,500 บาท

ผู้ชนะการประกวดจะได้จัดแสดงผลงานในงาน
ราตรีคืนสู่เหย้า 60 ปี เทคโนตะโกราย
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560