กำหนดการประมวลผลการศึกษา,กำหนดการลงทะเบียนราชวิชา เเละชำระค่าลงทะเบียน

กำหนดการประมวลผลการศึกษา,กำหนดการลงทะเบียนราชวิชา เเละชำระค่าลงทะเบียน

กำหนดการประมวลผลการศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนราชวิชา เเละชำระค่าลงทะเบียน

http://regis.rmuti.ac.th/regis/

http://ess.rmuti.ac.th/rmuti/registration/

 

ขอเชิญร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง 2560

ขอเชิญร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง 2560

ขอเชิญร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง 2560

“มทร.อีสาน บูชาสายธารา ศรัทธาอารยธรรม อัศจรรย์วัฒนธรรมอีสาน”

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560?

เวลา 13.00 – 22.00 น.?

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

การอบรมรถขุดขนาดเล็ก (Mini Excavator)

การอบรมรถขุดขนาดเล็ก (Mini Excavator)

คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก เข้ารับการอบรมรถขุดขนาดเล็ก (Mini Excavator)
วิทยากรแนะนำการใช้งานเบื้องต้นและการบำรุงรักษา การทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ในรถขุดขนาดเล็ก Yanmar Mini Excavator จากบริษัท Yanmar S.P. Co,Ltd. ณ ห้องประชุมจักรวาล มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง วันที่ 17 ส.ค. 2560

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “I LOVE TECHNO TAKORAI”

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “I LOVE TECHNO TAKORAI”

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด I love Techno Takorai
เนื่องในงานครบรอบ 60 ปีเทคโนตะโกราย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การถ่ายภาพและเล่าเรื่องราวของสถาบันอันภาคภูมิใจของทุกคน ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิวทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม ผู้คนหรือสถานที่ประทับใจและภาพกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งช่างภาพจะต้องสะท้อนภาพความงดงาม และมุมมองคุณค่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โดยผู้ชนะเลิศการประกวดในโครงการนี้จะได้รับ

โล่เกียรติยศจาก “ศ.(พิเศษ)ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน”

พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงาน

มูลค่า 21,500 บาท

ผู้ชนะการประกวดจะได้จัดแสดงผลงานในงาน
ราตรีคืนสู่เหย้า 60 ปี เทคโนตะโกราย
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560