เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรกล

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรกล

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรกล ณ กองโรงงานเครื่องจักรกล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา
วันที่ 8 กันยายน 2560