ที่ตั้งและแผนที่

ที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ โปรเเกรมวิชาช่างจักรกลหนัก
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-233000 โทรสาร : 044-233052 อีเมล์ :  info@rmuti.ac.th

แผนที่