ติดต่อเรา

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
(College of Innovative Skills)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044 233000 ต่อ 5011 - 3
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.