โครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน

วันนี้ (20 ส.ค. 59) มทร.อีสาน รับน้องอย่างสร้างสรรค์ ที่สำคัญไม่ใช้ความรุนแรง จัดโครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2559 รวมนักศึกษาใหม่ แคแสดช่อที่ 12 หรือตะโกราย รุ่นที่ 61 จำนวน 3,300 คน

ทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษารุ่นพี่เป็นผู้ดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ระเบียบวินัยนักศึกษา ทักษะการเข้าสังคม และแนะแนวกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เพื่อนักศึกษาใหม่ได้รู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น มีความสามัคคีกันระหว่างเพื่อน พี่และน้อง อีกทั้งมีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยของตน โดยมีประเพณีลอดซุ้มแคแสดและพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมสำคัญของโครงการนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนรู้สึกถึงความอบอุ่น และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

Last modified on 18/10/2016

Share this article

About Author

Super User