วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย "ก่อพระทราย ไหว้หลวงพ่อนพฯ"

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้เข้าร่วมงาน วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย "ก่อพระทราย ไหว้หลวงพ่อนพฯ" ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ บริเวณคุรุสัมมนาคาร มทร.อีสาน นครราชสีมา

Share this article

About Author

Super User