บุคลากร เข้าร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหาร

บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่อังคารที่ 11 เมษายน 2560

Share this article

About Author

Super User