โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เซนต์ โทรเปซ รีสอร์ท จ.จันทบุรี

 

Last modified on 09/06/2017

Share this article

About Author

Super User