ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแข่งชาติ ครั้งที่ 27

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแข่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 19 - 27 กรกฎาคม 2560

รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 สาขาช่างไม้เครื่องเรือน
นายจิรวัทน์  ยมรัตน์

รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 สาขาเทคโนโลยียานยนต์
นายเทวพร  แสนคำภา

รางวัลอับดับที่ 2 และ อับดับที่ 3 สาขาเครื่องจักรกล CNC เครื่องกลึง
นายธนกร  พรผักแว่น
นายสุวัตน์  แปลงดี

รางวัลอับดับที่ 3 สาขาช่างประกอบมุมไม้
นายณัฐปกรณ์  จริยะกุลเดโช

Share this article

About Author

Super User