โปรแกรมวิชาจักรกลหนัก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องรถขุดไฮดรอลิก

โปรแกรมวิชาจักรกลหนัก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องรถขุดไฮดรอลิก

โดยมีอาจารย์และนักศึกษาประจำโปรแกรมวิชาเข้าร่วมงาน

ในวันพฤหัส ที่17 สิงหาคม 2560

Share this article

About Author

Super User