กิจกรรมจิตกรรมจิตอาสา "เก็บขยะ" ณ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาาชีพ ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตกรรมจิตอาสา เก็บขยะ เพื่อทัศนียภาพที่ดีแก่การท่องเที่ยว ณ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

Share this article

About Author

Super User