มทร.อีสาน ขอเชิญชวนมาร่วมกันแบ่งปันสิ่งของอุปโภค บริโภค โดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดทำ “ตู้ปันกัน” ตั้งไว้บริเวณประตูทางออกมหาวิทยาลัย

Share this article

About Author

suchanan.lo