ขอเรียนเชิญ #คณะอาจารย์ มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต #รับชม #ถ่ายทอดสด อบรมการใช้งาน RMUTi LMS ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ขอเรียนเชิญ #คณะอาจารย์ มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต
#รับชม #ถ่ายทอดสด อบรมการใช้งาน RMUTi LMS ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในวันเสาร์ที่ 25 และอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 09.30 – 12.30 น.
ผ่านทาง Facebook Fanpage : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

#หัวข้อการบรรยาย
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563
– การจัดการเนื้อหา
– การจัดการผู้เรียน
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563
– การจัดการข้อสอบ

รายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับ
https://web.facebook.com/…/a.19214831752…/3751006494970689/…

ขอเรียนเชิญ #คณะอาจารย์ มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต
#รับชม #ถ่ายทอดสด อบรมการใช้งาน RMUTi LMS ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในวันเสาร์ที่ 25 และอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 09.30 – 12.30 น.
ผ่านทาง Facebook Fanpage : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

#หัวข้อการบรรยาย
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563
– การจัดการเนื้อหา
– การจัดการผู้เรียน
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563
– การจัดการข้อสอบ

รายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับ
https://web.facebook.com/…/a.19214831752…/3751006494970689/…

Share this article

About Author

suchanan.lo