วันพุธที่ ๒๒นพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมอิเล็ก

วันพุธที่ ๒๒นพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมอิเล็กท เมษายน ๒๕๖๓สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ได้ดำเนินการปรับปรุงและกั้นห้องสำหรับใช้ในการตรวจ COVID- 19 ให้กับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัด​นครราชสีมา และมอบเงินที่ได้รับบริจาคจำนวนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลฯ เพื่อสมทบทุนในการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ ในการหยุดการแพร่​กระจายของเชื้อ COVID-19​การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้เห็นรอยยิ้มของคุณหมอหลายท่าน ทางคณ​ะ ฯ รู้สึกภูมิใจและดีใจมากที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุน​บุคลากรทางการแพทย์​และโรงพยาบาลเพื่อหยุด​การแพร่กระจาย​เชื้อ COVID-19​สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และคณะฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันบริจาค​เงิน​ในการดำเนินงานในครั้งนี้#คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
#นครราชสีมา #เรียนต่อ #หลักสูตร #ราชมงคล #วิศวะ #ปี1 #มหาลัย    

Share this article

About Author

suchanan.lo