วันพฤหัส​บดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

วันพฤหัส​บดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
รศ.ดร.ณรงค์​ศักดิ์​ ธรรม​โชติ​ คณบดีฯ และคณาจารย์ผู้บริหารคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ มทร. อีสาน นครราชสีมา ร่วมประชุมแบบห้องประชุมรวมและแบบออนไลน์​ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ อาคารปฎิบัติการ​คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ อาคาร ๓๖ ชั้น ๒
โดยมีวาระการประชุมในงานด้านต่างๆ ของคณะฯ และการร่วมปรึกษาหารือ​ถึงแผนปฏิบัติงานของคณะในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาดของ​ไวรัส COVID-19 ในปัจจุบั​น  

Share this article

About Author

suchanan.lo