ประชุม/อบรม/สัมมนา

วันพฤหัส​บดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
รศ.ดร.ณรงค์​ศักดิ์​ ธรรม​โชติ​ คณบดีฯ และคณาจารย์ผู้บริหารคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ มทร. อีสาน นครราชสีมา ร่วมประชุมแบบห้องประชุมรวมและแบบออนไลน์​ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ อาคารปฎิบัติการ​คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ อาคาร ๓๖ ชั้น ๒
โดยมีวาระการประชุมในงานด้านต่างๆ ของคณะฯ และการร่วมปรึกษาหารือ​ถึงแผนปฏิบัติงานของคณะในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาดของ​ไวรัส COVID-19 ในปัจจุบั​น  

วันพุธที่ ๒๒นพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมอิเล็กท เมษายน ๒๕๖๓สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ได้ดำเนินการปรับปรุงและกั้นห้องสำหรับใช้ในการตรวจ COVID- 19 ให้กับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัด​นครราชสีมา และมอบเงินที่ได้รับบริจาคจำนวนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลฯ เพื่อสมทบทุนในการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ ในการหยุดการแพร่​กระจายของเชื้อ COVID-19​การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้เห็นรอยยิ้มของคุณหมอหลายท่าน ทางคณ​ะ ฯ รู้สึกภูมิใจและดีใจมากที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุน​บุคลากรทางการแพทย์​และโรงพยาบาลเพื่อหยุด​การแพร่กระจาย​เชื้อ COVID-19​สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และคณะฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันบริจาค​เงิน​ในการดำเนินงานในครั้งนี้#คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
#นครราชสีมา #เรียนต่อ #หลักสูตร #ราชมงคล #วิศวะ #ปี1 #มหาลัย    

วันพุธ​ที่ ๘ เมษายน​ ๒๕๖๓
รศ.ดร.ณรงค์​ศักดิ์​ ธรรม​โชติ​ คณบดี คณาจารย์​และนักศึกษา​คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร​ มทร.อีสาน นครราชสีมา​ ร่วมใจผลิตและส่งมอบกล่องป้องกันการกระจายเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับใช้ในสถานพยาบาล ให้โรงพยาบาล​แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี​
และที่ผ่านมาได้ส่งมอบให้กาชาดจังหวัดภาค ๔ และกาชาดจังหวัดภาค ๕ นำไปใช้งานแล้วในปัจจุ​บัน​
ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์​ฯ ขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของชาว มทร.อีสาน ที่ให้การสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์​สำหรับผลิตกล่องป้องกันการกระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้​

#คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
#นครราชสีมา #เรียนต่อ #หลักสูตร #ราชมงคล #วิศวะ #ปี1 #มหาลัย

วัน​ศุกร์​ที่ ๑๐ เมษายน​ ๒๕๖๓
รศ.ดร.ณรงค์​ศักดิ์​ ธรรม​โชติ​ คณบดี คณาจารย์​และนักศึกษา​คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ มทร. อีสาน นครราชสีมา​ ผลิตและส่งมอบตู้เก็บตัวอย่างเชื้อ COVID-19​ (ตู้ Swab)​ ให้ #โรงพยาบาลมหาราช จังหวัด​นครราชสีมา​
ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์​ฯ ขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของชาว มทร.อีสาน ที่ให้การสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์​ ในครั้งนี้​

#คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
#นครราชสีมา #เรียนต่อ #หลักสูตร #ราชมงคล #วิศวะ #ปี1 #มหาลัย

ขอเรียนเชิญ #คณะอาจารย์ มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต
#รับชม #ถ่ายทอดสด อบรมการใช้งาน RMUTi LMS ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในวันเสาร์ที่ 25 และอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 09.30 – 12.30 น.
ผ่านทาง Facebook Fanpage : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

#หัวข้อการบรรยาย
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563
– การจัดการเนื้อหา
– การจัดการผู้เรียน
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563
– การจัดการข้อสอบ

รายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับ
https://web.facebook.com/…/a.19214831752…/3751006494970689/…

ขอเรียนเชิญ #คณะอาจารย์ มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต
#รับชม #ถ่ายทอดสด อบรมการใช้งาน RMUTi LMS ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในวันเสาร์ที่ 25 และอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 09.30 – 12.30 น.
ผ่านทาง Facebook Fanpage : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

#หัวข้อการบรรยาย
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563
– การจัดการเนื้อหา
– การจัดการผู้เรียน
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563
– การจัดการข้อสอบ

รายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับ
https://web.facebook.com/…/a.19214831752…/3751006494970689/…

Page 1 of 4