หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพและผู้อำนวยการศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม วันครบครอบ 1 เดือน ในหลวงสวรรคต กับทาง  อบต หนองระเวียง ณ วัดโตนด โดยมีนายอำเภอเมืองนครรราชสีมาและอดีต สส เข้าร่วมงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 6 ก.พ. 60

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2558
ติดต่อรับเงินค่าประกันของเสียหาย และค่าไฟฟ้าคงเหลือคืน
ได้ตั้งแต่วันที่ 17-19ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 ถึง 15.30 น.
ที่กองคลัง ชั้น 2 อาคาร 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
หากมีข้อสงสัยติดต่องานทะเบียนและประมวลผล โทร. 044233000 ต่อ 2751-2758

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
*** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ***

ปฏิทินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
*** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ***

       คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม "ร้อยด้วงใจ ถวายอาลัยในหลวง" ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณลานย่าโม ภายในงานมีกิจกรรม ร่วมถวายความอาลัย พร้อมบันทึกวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ โดยทีมงานดร.ปรัชญา ปิ่นแก้ว(ผู้กำกับภาพยนตร์ ศิษย์เก่ามทร.อ.)และร่วมจุดเทียนถวายความอาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ขับร้องนำโดยติ๊ก ชีโร่(ศิษย์เก่า มทร.อ.) พร้อมทั้งวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพร่วมแจกน้ำดื่มที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

Page 7 of 11