กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2558
ติดต่อรับเงินค่าประกันของเสียหาย และค่าไฟฟ้าคงเหลือคืน
ได้ตั้งแต่วันที่ 17-19ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 ถึง 15.30 น.
ที่กองคลัง ชั้น 2 อาคาร 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
หากมีข้อสงสัยติดต่องานทะเบียนและประมวลผล โทร. 044233000 ต่อ 2751-2758

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
*** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ***

ปฏิทินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
*** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ***

       คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม "ร้อยด้วงใจ ถวายอาลัยในหลวง" ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณลานย่าโม ภายในงานมีกิจกรรม ร่วมถวายความอาลัย พร้อมบันทึกวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ โดยทีมงานดร.ปรัชญา ปิ่นแก้ว(ผู้กำกับภาพยนตร์ ศิษย์เก่ามทร.อ.)และร่วมจุดเทียนถวายความอาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ขับร้องนำโดยติ๊ก ชีโร่(ศิษย์เก่า มทร.อ.) พร้อมทั้งวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพร่วมแจกน้ำดื่มที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

       ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "หนึ่งวันเกิด หนึ่งทุนการศึกษา" เพื่อนำรายได้สมทบกองทุน "พี่และครูร่วมดูแลน้อง"อนุสรณ์ ๖๐ ปี เทคโนตะโกราย ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา?กำหนดการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ก่อตั้งมาครบ ๖๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดโครงการ "หนึ่งวันเกิด หนึ่งทุนการศึกษา" เพื่อหารายได้สมทบกองทุน "พี่และครูร่วมดูแลน้อง"อนุสรณ์ ๖๐ ปี เทคโนตะโกราย อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

ฝ่ายบริการเทคนิค บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  ได้มาอบรมให้ความรู้ในโครงการ Young Technical Talent 2016 แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างโยธา วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง มินิเธียเตอร์ มทร.อีสาน

เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ล่าสุดได้ลงจอดที่เมืองเซบีย่า ประเทศสเปนแล้วหลังจากบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกกว่า 70 ชั่วโมง จ่อสร้างประวัติศาสตร์บินรอบโลกครบรอบในเร็วๆนี้ หลังจากเริ่มออกเดินทางจากนครอาบูดาบี อาหรับเอมิเรตส์

Page 7 of 10