"อนุมัติแล้ว" จัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

วันที่ 24 ส.ค. 59 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางไปที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อชี้แจงแผนจัดตั้ง มทร.อีสานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

กับนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยได้รับอนุมัติเห็นชอบให้จัดตั้งแล้วในวันนี้ ซึ่งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ นี้ มทร.อีสาน ได้วางแผนให้มีการเรียนการสอนที่เข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ ยั่งยืน ซึ่งจะใช้ทรัพยากรในพื้นที่มาทำให้เกิดมูลค่าและประโยชน์อย่างสูงสุด อันเป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุค 4.0

Share this article

About Author

Super User