เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองและส่งความสุขในหลากหลายรูปแบบถึงบุคคลอันเป็นที่รัก ทั้งครอบครัว เพื่อนพ้อง พี่น้องในใจ “ของขวัญ” คือเครื่องแสดงความรัก คำขอบคุณที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ง่ายที่สุด มันจึงเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกและเป็นตัวแทนของการแสดงความเอาใจใส่ในทุกยุคสมัย ในโอกาสส่งท้ายปี เว็บไซต์ Brostrick ได้รวบรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกเลือกเป็นของขวัญยอดนิยมประจำสิ้นปีนี้ มีอะไรบ้าง ลองไปดูกัน

อ่านข่าวต่อได้ที่

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งทางภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 ในวันที่ 26 – 77 พฤศจิกายน 2559 เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และพัฒนานักศึกษาให้เป็นต้นแบบ มีภาวะผู้นำทางวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร

   

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลล์ จำกัด บริจารเครื่องยนต์เพื่อการศึกษาจำนวน 4 เครื่อง ให้แก่
โปรแกรมช่างจักรกลหนัก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับประเทศ

การแข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง Honda eco millenge challengs ครั้งที่ 19/2559

วันที่ 29 พ.ย. 59 มทร.อีสาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี และคณะผู้บริหารด้านระบบขนส่งทางราง มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทางรถไฟหลิวโจว (Liuzhou Railway Vocational Technical College) จากประเทศจีน ในการหารือเรื่องการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมร่วมกัน โดยเมื่อหลักสูตรสมบูรณ์แล้ว มทร.อีสานและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทางรถไฟหลิวโจว จะทำการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างครูและนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนและวิธีการปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทางรถไฟหลิวโจวจะให้ความช่วยเหลือ มทร.อีสานในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางรถไฟ (หรือยานยนต์) และการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรการเรียนการสอน (หนังสือเฉพาะทางรถไฟยานยนต์ฉบับภาษาไทย) อีกด้วย

พิธี มทร.อีสาน รวมพลังแห่งความภักดี ร่วมทำความดีถวายองค์ภูมิพล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการแถลงนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพและผู้อำนวยการศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม วันครบครอบ 1 เดือน ในหลวงสวรรคต กับทาง  อบต หนองระเวียง ณ วัดโตนด โดยมีนายอำเภอเมืองนครรราชสีมาและอดีต สส เข้าร่วมงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 6 ก.พ. 60

Page 6 of 10