ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง หลักสูตร 4 ปี สามารถเข้ากลุมไลน์อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตามคิวอาร์โค้ด นี้ได้เลยนะคะ

 

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา  2562

ประกาศผลการเทียบโอนรายวิชาชีพพื้นฐานคณะบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษารับเข้า 2563 หลักสูตรเทียบโอน http://ba.rmuti.ac.th/academic/index.php/site-result-majorหากนักศึกษาเทียบไม่ผ่านในรายวิชาใด ให้เข้าเรียนผ่านระบบ LMS ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. – 1 มิ.ย. 63 (คู่มือการเข้าเรียน https://th.city/hvdyOT) และเข้ากลุ่มไลน์ รายวิชาได้ตาม QR CODE หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษ

 

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2563รอบรับตรง รอบ 2 และ TCAS2 โควตา ขึ้นทะเบียนนักศึกษา คลิกที่นี้จ้า https://ess.rmuti.ac.th/rmuti/registration/ ดาวน์โหลดคู่มือขึ้นทะเบียน คลิกเลยจ้า http://regis.rmuti.ac.th/regis/wp-content/uploads/R001.pdf

สรุปแอป เพิ่มทักษะ 'ภาษาที่ 3' . โดย #AGENDA . คนรุ่นใหม่ไม่ต้องการเรียนเพื่อเอาใบปริญญาอีกต่อไป แต่คนรุ่นใหม่ ต้องการเรียนเพื่อที่ค้นพบตัวเอง การเรียนทักษะภาษาที่ 3 ถือเป็นทาง 1 ในการพาตัวเองไปสู่เส้นทางอาชีพที่ตัวเองอยากทำ . แล้วแต่ละภาษาเรียนผ่านแอปไหนได้บ้าง? #AGENDA จะสรุปให้ฟัง

วันที่ 1 เมษายน 2563 อาจารย์โปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ร่วมกับ บริษัท TNG เข้าตรวจสอบแนวเชื่อมท่อลอดทางรถไฟ เส้นทาง กบินทร์บุรี-สระแก้ว 

มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เปิดรับสมัคร ป.ตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมเปิดตัว 4 สาขาน้องใหม่- สาขานวัตกรรมข้าว- สาขาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร – สาขาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ – สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม โดยมีรูปแบบการเรียนการสอน คือ ปี 1-2 เรียนวิชาพื้้นฐานที่ มทร.อีสาน นครราชสีมา และ ปี 3-4 เรียนวิชาเฉพาะ พร้อมทั้งปฏิบัติงานจริงเรื่่องงานฟาร์ม งานพัฒนาฝีมือ และเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ณ พื้้นที่วิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ สำหรับผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกหลานเข้ามาเรียนกับเรา มั่นใจได้เลยว่า ด้วยการออกแบบหลักสูตรที่วางระบบเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่ง 4 สาขานี้ล้วนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงหัวใจหลักของหลักสูตรต่าง ๆ เน้นให้มีการลงพื้นที่่จริงถึง 2 ปี ในพื้นที่ 1,700 ไร่ จะทำให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติได้อย่างแท้จริง วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ การันตีจบแล้วมีงานทำ พร้อมเป็นนักปฏิบัติ และไม่มีคำว่า “ทำไม่ได้”สนใจสมัครเรียนได้ที่ fb : RMUTI ROIETหรือสแกน qr code ที่ภาพด้านล่างนี้ได้เลย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 2 รอบโควตาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่http://www.oapr.rmuti.ac.th/2016/wp-content/uploads/2020/04/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-T2.pdfรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคลิกที่นี่http://www.oapr.rmuti.ac.th/Admission/html/detail_46.html