CIS ต้อนรับ​คณะศึกษาดูงาน​จาก​วิทยาลัย​การ​อาชีพ​นครศรีธรรมราช​

วันที่​ 28 พ.ค. 2561 เวลา​ 11.00 น. นายกัมปนาท​ ถ่ายสูงเนิน​หัวหน้า​วิทยาลัย​นวัตกรรม​วิชาชีพ​ คณาจารย์​และ​เจ้าหน้าที่​ ได้​ต้อนรับ​คณะศึกษาดูงาน​จาก​วิทยาลัย​การ​อาชีพ​นครศรีธรรมราช​ ณ​ ห้อง​ประชุม​วิทยาลัย​นวัตกรรม​วิชาชีพ​ โปรแกรม​วิชา​ช่าง​จักรกล​หนัก​ได้​นำเสนอ​หลักสูตร​ประกาศ​นียบัตรวิชาชีพ​ชั้น​สูง​ (ปวส.) สาขาช่าง​จักรกล​หนัก​ให้​กับ​คณะศึกษาดูงาน​ฯ​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ตัวอย่าง​ในการเปิดสาขาวิชา​เครื่อง​กล​ สาขางานเครื่อง​จักรกล​หนัก​ ​ของ​วิทยาลัย​การ​อาชีพ​นครศรีธรรมราช​ ใน​การ​นี้​ได้​มี​การ​หารือ​แนวทาง​การ​จัดการ​ศึกษา​และ​แลกเปลี่ยน​ความคิดเห็น​ของ​คณาจารย์​ทั้ง​ 2 วิทยาลัย​ ในโอกาส​หน้า​อาจจะ​ได้​มี​การ​เยี่ยม​ชม​การ​จัด​การ​เรียน​การ​สอน​ใน​พื้นที่​ปฏิบัติ​งาน​ ณ​ ศูนย์​การศึกษา​หนองระเวียง​ต่อไป​

Share this article

About Author

Super User