โครงการอบรมการใช้เครื่องมือทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และรองรับเทคโนโลยี 4.0 วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 3 ห้อง 304 มทร.อีสาน

Share this article

About Author

Super User