ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 27 มีนาคม 2562

วันปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคาร 35

ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น.

 

Share this article

About Author

Super User