การให้บริการสถานที่ออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การให้บริการสถานที่ออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดให้ใช้บริการได้ในบางชนิดกีฬา ตามประกาศด้านล่างนี้ 

Share this article

About Author

suchanan.lo