ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)

เข้าตรวจสอบรายชื่อตาม ลิงค์ด้านล่างนี้เลย นะคะshorturl.at/eitD8นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบ ให้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด หากตารางสอบของนักศึกษาคนใดตรงกับรายวิชาอื่น ให้ติดต่อได้ที่ คุณธนาภรณ์ กระพี้นอก เบอร์โทร 09-5762-7360 สำนักศึกษาทั่วไป (อาคาร 35 ชั้น2) #เทียบโอนวิศวะ #คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลอีสาน #เรียนต่อ #ราชมงคล

Share this article

About Author

suchanan.lo