ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง หลักสูตร 4 ปี สามารถเข้ากลุมไลน์อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตามคิวอาร์โค้ด นี้ได้เลยนะคะ

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง หลักสูตร 4 ปี สามารถเข้ากลุมไลน์อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตามคิวอาร์โค้ด นี้ได้เลยนะคะ

Share this article

About Author

suchanan.lo