การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแข่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค 

สาขาเครื่องจักรกล CNC (งานกลึง) ในระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผลการแข่งขัน นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายธนกร  พรผักแว่น

ผลการแข่งขัน นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒ ได้แก่ นายสุวัตน์  แปลงดี