กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. ระบบโควตา

รับสมัคร           วันที่ 1-14 ธันวาคม 2560

สอบข้อเขียน       วันที่ 23 ธันวาคม 2560

สอบสัมภาษณ์     วันที่ 24 ธันวาคม 2560

ประกาศผลสอบ   วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา   วันที่  2-10 มกราคม 2561

รายงานตัวนักศึกษา    วันที่  16-18  พฤษภาคม  2561

2. ระบบรับตรง

รับสมัคร          วันที่ 1 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2561

สอบข้อเขียน      วันที่ 9-10 มีนาคม 2561

สอบสัมภาษณ์    วันที่ 16 มีนาคม 2561

ประกาศผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์   วันที่ 20 มีนาคม 2561

ประกาศผลสอบ      วันที่ 27 มีนาคม 2561

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา   วันที่  29 มีนาคม – 4 เมษายน 2561

รายงานตัวนักศึกษา     วันที่  16-18  พฤษภาคม  2561

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม    กรุณา คลิก