ฉีกข้อจำกัดเดิมๆของหุ่นยนต์ ! “มหาวิทยาลัยโตเกียว” ได้พัฒนาระบบ “ปฏิกิริยาโต้ตอบของหุ่นยนต์ต่อสิ่งรอบข้าง” ซึ่งจะทำให้หุ่นยนต์จะโต้ตามได้ตามใจนึกได้ไม่ต้องบังคับและตั้งค่าอีกต่อไป

 ประเทศญี่ปุ่นมีเป้าหมายในพัฒนาหุ่นยนต์ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุด Professor Takashi Ikegami จาก University of Tokyo “ได้สร้างหุ่นยนต์ที่เต็มไปด้วยระบบเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหว อุณหภูมิ และกล้องจับภาพรอบข้าง”v

 ทั้งหมดนี้ก็คือ “สร้างปฏิกิริยาโต้ตอบของหุ่นยนต์ของหุ่นยนต์ต่อสิ่งรอบข้างที่เกิดขึ้น” โดย Professor Takashi Ikegami ยังคาดการณ์ถึงการพัฒนา “ความสามารถในการจดจำและเรียนรู้” ปฏิกิริยารอบข้างได้อีกด้วย

แล้วเพื่อนๆละครับ ! คิดว่าความพยาพยามในการสร้างระบบ “ปฏิกิริยาโต้ตอบของหุ่นยนต์” จะเป็นภัยต่อมวลมนุษยชาติในอนาคตหรือไม่ครับ ?

#Robotic #future #innovation #IoT #InternetofThing #UniversityofTokyo #Japan
CR News Updated : youtu.be/qjmMHGJUFX4