ฝึกอบรมช่างแม่พิมพ์ T3

ฝึกอบรมช่างแม่พิมพ์ T3

สถาบันไทย – เยอรมัน ร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เปิดรับสมัคร ฝึกอบรมช่างแม่พิมพ์ T3 และสถานประกอบการที่สนใจรับผู้จบฝึกอบรมในสาขาแม่พิมพ์ T3

 

 

Download เอกสารรายละเอียด กรุณาคลิก

Download ใบสมัคร กรุณาคลิก