นี่มันยิ่งกว่า 4.0 Walmart

นี่มันยิ่งกว่า 4.0 Walmart ใกล้เริ่มใช้อย่างจริงจังกับ “หุ่นยนต์สแกนสินค้า” !

 Walmart กำลังทดสอบระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการกับงานแสนซ้ำซากและจำเจโดยเฉพาะงานเดินสแกนสินค้าบนชั้นวาง เพื่อหาสินค้าที่ไม่ถูกต้อง สินค้าที่วางผิดชั้นวาง และสินค้าที่มีฉลากที่ไม่ถูกต้อง

 โดยเป้าหมายของทาง Walmart ก็คือ ลดภาระงานที่ซ้ำซาก จำเจ เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านที่ท้าทายมากกว่านี้ รวมไปถึงได้เป็นการเพิ่มเวลาให้กับพนักงานในการดูแลและให้บริการลูกค้ามากขึ้นอีกด้วย ❤️

#Robotic #future #innovation #robot #cobot
CR : Walmart Tests Automation to Scan Shelves, Free up Time l Walmart