“Smart Farmer”

ญี่ปุ่นเดินหน้าสร้างนวัตกรรมเพื่อ “Smart Farmer” เพื่อผลผลิตด้านเกษตรกรรมที่ดีที่สุด กับแขนกลเก็บมะเขือเทศ เร็วกว่า แม่นยำกว่า

▪️ Nikkei Technology ได้ออกแบบ แขนกลในรูปแบบ Soft Robot โดยมีความสามารถในการเก็บเกี่ยวผลผลิตภายในฟาร์ม จากการตั้งค่าโปรแกรมในงานจัดแสดง เป็นการเก็บมะเขือเทศซึ่งสามารถเก็บได้เทียบเท่ากับมนุษย์ (10 ลูกต่อ 1 นาที)

▪️ ซึ่งจุดเด่นของแขนกลนี้ก็คือ อุปกรณ์กล้อง 3 มิติและ AI ที่ติดตั้งอยู่ทำให้สามารถระบุตำแหน่งของผลมะเขือเทศได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสามารถคัดเลือกสี ขนาด ของผลมะเขือเทศได้อย่างถูกต้อง แม่นยำการการคัดเลือกของมนุษย์

▪️ จากการทดสอบในฟาร์มจริง ที่มีการปลูกองุ่นสลับกับมะเขือเทศ และการเคลื่อนไหวของตัวผลมะเขือเทศอยู่ตลอดเวลา ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างถูกต้องเลยทีเดียว

#Robotic #future #innovation #robot #cobots #Thailand#NikkeiTechnology

Reference : nikkeibp

ขอบคุณ  Thai Robotics Club

https://www.facebook.com/hashtag/nikkeitechnology?source=feed_text&story_id=877677952408721