รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง

มทร.อีสาน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ว สนใจสมัคร คลิก http://www.oapr.rmuti.ac.th/admission.html