แข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างโลหะ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 1 โดยจัดแข่งขัน 2 สาขาวิชา คือ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ และสาขาการจำลองงานเชื่อม  โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติพงศ์ กิตติเมธา จากบริษัทมิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด  เป็นคณะกรรมการ และบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อการจำลองงานเชื่อมให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

ศึกษาดูงานระบบราง

วันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561 คณะอาจารย์โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิศวกรรมระบบราง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบขนส่งทางรางและพัฒนาความรู้ให้บุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในอนาคต ในระบบขนส่งทางราง

ออกแนะแนว

วันนี้ 5-9 พฤศจิกายน 2561  ทีมงานแนะแนวการศึกษา โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

สำหรับการแนะแนวการศึกษาดังกล่าว เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพรวม กิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานรับสมัครนักศึกษา  โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 5015  ดูข้อมูลการรับสมัครได้ที่  http://www.oapr.rmuti.ac.th/