ออกแนะแนว

วันนี้ 5-9 พฤศจิกายน 2561  ทีมงานแนะแนวการศึกษา โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

สำหรับการแนะแนวการศึกษาดังกล่าว เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพรวม กิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานรับสมัครนักศึกษา  โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 5015  ดูข้อมูลการรับสมัครได้ที่  http://www.oapr.rmuti.ac.th/