แข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างโลหะ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 1 โดยจัดแข่งขัน 2 สาขาวิชา คือ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ และสาขาการจำลองงานเชื่อม  โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติพงศ์ กิตติเมธา จากบริษัทมิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด  เป็นคณะกรรมการ และบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อการจำลองงานเชื่อมให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี