การจัดตั้งหลักสูตรระบบขนส่งทางราง

โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมดครงการอบรม-สัมมนาในหัวข้อ “การจัดตั้งหลักสูตรระบบขนส่งทางราง การพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางและระบบโลจิสติกส์ของอาเซียนเพื่ออนาคต” จัดโดย บริษัทเยนเนอรัล อินสกรูเมนท์ จำกัด ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมิโด กรุงเทพมหานคร

อบรม ระบบควบคุม PLC

คณะครู นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุม PLC เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Applying CAD/CAM Tecnology for Mold & Die

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Further Training การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CAD/CAM สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรม Mastercam2018 (Applying CAD/CAM Tecnology for Mold & Die Industries with Mastercam2018) ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตร

โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมตะโกราย ๑ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชั้น ๓ (อาคาร ๓๕ )

การซ่อมบำรุงรถจักร SDA-4

บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การซ่อมบำรุงรถจักร SDA-4” ในระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2561- 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี

สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา

โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน นำโดย ท่านอาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา โดยการประชุมในครั้งนี้ มทร.อีสานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวต้อนรับ

สัมมนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้

นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมสัมมนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัยบุรินทร์) ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี่ นครราชสีมา

 

พัฒนาหลักสูตรระบบราง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัมและห้องโกเมน อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มช่างอุตสหกกรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย 3 หลักสูตรคือ

  1. สาขาวิชาเทคนิคระบบขนส่งทางราง
  2. สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก วิชาเอกระบบขนส่งทางราง
  3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิชาเอกระบบขนส่งทางราง

มิติใหม่ของการใช้ Cobot

“มิติใหม่ของการใช้ Cobot กับหุ่นยนต์แบบโมบายติดล้อ” ที่สามาถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกของ Universal Robots 
ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมการผลิต “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Scott Fetzer Electrical Group (SFEG) ในรัฐเทนเนสซี”
วัดผลแล้วว่าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถเข้ามาจัดการงานในส่วนที่เป็นอันตรายและน่าเบื่อของพนักงานได้เป็นอย่างดี 

Matthew Bush ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ SFEG กล่าวว่า
“พวกเราต้องการหุ่นยนต์ที่สามารถยืดหยุ่น สามารถเคลื่อนย้ายไปในแต่ละสเตชั่นได้ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องไม่ใช่เครื่องจักรขนาดใหญ่ ทำให้เราได้พิจารณาข้อเสนอจากทาง UR ซึ่งพวกเราคิดว่านี่คือหุ่นยนต์ชนิดเดียวที่จะสามารถตอบโจทย์การผลิตของพวกเราได้ เนื่องจากขนาดที่ไม่ใหญ่มาก ทำงานได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ที่สำคัญยังลงทุนต่ำ คืนทุนได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย”
จากตัวอย่างของ SFEG พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้มีเพียงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้นแต่จะใช้ Cobot ได้ แต่ SME ก็ทำได้เช่นกัน และที่สำคัญลงทุน และมีระยะคืนทุนต่ำกว่าเครื่องจักนขนาดใหญ่อีกด้วยครับ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : mostori.com/blog_detail.php?b_id=36
#Robotic #future #innovation #robot #cobots #SFEG#UniversalRobots

CR: Thai Robotics Club

 

“Industrial Internet of Things (IIoT)”

เลิกงงกันสักที ! กับคำว่า “Industrial Internet of Things (IIoT)” ??

 Industrial Internet of Things (IIoT) Platform คืออีกหนึ่งนวัตกรรที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับ “การเชื่อมต่อและปิดช่องว่างในภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่เริ่มต้นของสายการผลิตไปจนถึงขั้นตอนการปิดการขายเลยทีเดียวครับ”

 แน่นอนครับว่า ! สำหรับภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ดี จะต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของการจัดการ “ทรัพยกร ความปลอดภัย บุคลากร และประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองค์กร”

โดยการเติบโตอย่างรวดเร็วของนวัตกรรม IIoT จะสามารถลดช่องว่างและยกระดับการจัดการในภาคอุตสากรรมให้ชาญฉลาดขึ้น ซึ่ง “IIoT Platform จะสามารถ “เชื่อมโยงบุคลากร เครื่องจักร และการบริหารภายในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อแก้ปัญหาที่ในการบริหารจัดการขององค์กรได้อย่างตรงจุดเลยทีเดียวครับ

 สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : youtu.be/YTAP2ZYU_D0
 ทำความรู้จัก IoT ให้มากขึ้น : www.ptc.com/en/internet-of-things
#Robotic #future #innovation #robot #IoT #PTC #ThingWorx#LifeoftheIoT

 

Page 2 of 3123